Teambuilding 1 s maľovaním

By | 14. júna 2015

Čas trvania programu: 3 – 4h

Počet účastníkov: 3 – 10

Program sa dá na požiadanie obmieňať a dopĺňať rôznymi témami, ako napríklad „Dynamika skupiny a moje miesto v nej“ a  pod.  Účastníci maľujú na jednotlivé časti obrazu alebo kartónu a potom si ho vymieňajú, alebo maľujú všetci spoločne do jedného obrazu, pásma papiera a pod.

  • Účastníci teambuildingu maľujú najprv na individuálne časti spoločného obrazu svoje pocity a vnímanie svojho postavenia, svojej práce, a vzťahov k ostatným vo firme formou abstraktných obrazov. Maľujú spontánne s cieľom vyjadriť ideu spoločnej kreatívnej tvorby  –  spolupracujeme a spoločne generujeme nápady, spoločne zdieľame radosť z úspechov, tvoríme spolu firemnú kultúru, spoznávaním sa a zdieľaním kreativity tvoríme úspech.
  • Potom si vyberú svojho partnera a vytvoria pár, niekoho, kto im je sympatický, ale sa nepoznajú, vymenia si obrázky, vnímajú, čo ich partner namaľoval a dopĺňajú svojou maľbou.
  • Nakoniec pracujú všetci spolu a  poskladajú spoločný obraz.  Hľadajú  správnu formu vymieňaním jeho častí a uvedomujú si, ako sa menia ich pocity spolu so zmenami v obraze, až nájdu tú najkrajšiu a najprijateľnejšiu formu.
  • Nasleduje posledná fáza – zjednotenie – spájaním línií a dotvorením diela priamo na stene, alebo na zemi.
  • Výsledkom môžu byť individuálne časti obrazu, ktoré si účastníci nechajú na pamiatku, alebo závesný obraz na stene firmy, ktorý bude pripomínať príjemne strávené chvíle.
  • Tvorivosť sa dá len ťažko časovo obmedziť, preto, aby sa zachovala spontánnosť a bezstresovosť kreatívnej tvorby, časový odhad je orientačný, nemal by však presiahnuť štyri hodiny. Profesionalita lektorov je zárukou primeranej kvality výsledného diela vzhľadom na schopnosti jednotlivých účastníkov.

 

Lektori: Akad. maliari – Blažej Mikuš a Iveta Slobodníková

Informácie a objednávky :

Ing. Iveta Slobodníková, ZIV, Trenčianska 53, 821 09 Bratislava

+421 905 255 585,  +421 903 110 228

ziv@ziv.sk,   iveta.slobodnikova77@gmail.com

Iveta Slobodníková
Najnovšie články od Iveta Slobodníková (zobraziť všetky)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *