Kto som

Iveta SlobodníkováIng. Iveta Slobodníková 

ARTIST , Art therapist, Spiritual Teacher, Motivational Speaker, Director and Lecturer at ZIV, author of meditations system of Blue Planet/ Umelec, arteterapeutka, motivačná spíkerka, manažérka a lektorka neziskovej vzdelávacej organizácie Združenie pre Integrálne vzdelávanie – ZIV, autorka meditačného systému Modrá planéta
“Iveta Slobodnikova is an artist, painter of colourful paintings, art therapist, motivational speaker and healer. She works with energy fields of the human body, light, sound and colours. She is also passionate about passing on the many years of accumulated knowledge of meditation, development of creativity, and widening of consciousness.

Vzdelanie:

Slovenská vysoká škola technická SVŠT CHTF, Bratislava

Vysoká škola výtvarných umení VŠVU Bratislava – maľba, ateliér profesora Jána Bergera

Lektorská činnosť

Prednášky, semináre, kurzy, workshopy,  arteterapie, tvorivé dielne, teambuildingy,

personálny koučing,  individuálne konzultácie a poradenstvo.

Umelecká tvorba – autorské výstavy

Individuálne výstavy
2001  Bratislava, TriForm Gallery, “Umením k harmónii”
2008  SNG, zámok Zvolen, “Krajiny svetla”
2009  Bratislava, UNIQUA – Galéria pod hradom, “Obrazy svetla”

Výber z kolektívnych výstav

1999 – …sa zúčastnila viacerých kolektívnych výstav doma aj v zahraničí (Bratislava, Praha, Viedeň)
2007 – Lučenec, Novohradská galéria, finále medzinárodnej súťaže IX. trienále akvarelu
2008 – Bratislava, Doprastav, výstava štyroch maliarov „Obrazy“
2010 – Bratislava, Doprastav, výstava 15-tich slovenských maliarov K.L.A.S.I.K
2013 – Bratislava Galéria ZIV, výstava 26-tich umelcov „Umenie harmónie“

Verejné prednášky v inštitúciách

  • z oblasti informatiky a práce v databázach
  • manažérske zručnosti – stres manažment, kreatívne zručnosti, teambuildingy, pro-business meditácie
  • rozvoj osobnosti a psychológie

V organizácii ZIV od roku 2000, Johnson Controls Trenčín 2014, Johnson Controls Bratislava Vision Week 2015, v inštitúciách, na festivaloch umenia a kreativity – v Istrochem Bratislava 1984-1998, Inner Winner 2012 Bratislava, Appolo klub Slofnaft Bratislava 2010-2015, Festival fotografie Topolčianky, festival Dych Zeme Šamorín, v Nadácii Horáreň Bratislava, a iné.

Publikačná činnosť
Články, publikácie a knihy vydané v SR aj v zahraničí (knihy cez vydavateľstvá IKAR SR, Konigstfurt Urania Nemecko).

Viac o mne

Ing. Iveta Slobodníková – spoluzakladateľka združenia ZIV, lektorka umeleckých kurzov a kurzov rozvoja osobnosti, arteterapeutka, autorka a organizátorka umeleckých projektov, koučka a lektorka teambuldingových programov pre firmy.

Pôvodným povolaním inžinierka chémie, pôsobila trinásť rokov v chemickom priemysle ako manažérka a informačná špecialistka. Spolu s partnermi založila neziskovú vzdelávaciu organizáciu Združenie pre integrálne vzdelávanie (ZIV), kde od roku 2000 pôsobí ako riaditeľka a lektorka kurzov pre verejnosť.

Od roku 1998 študovala v súkromnom ateliéri akad. mal. Dezidera Castighlioneho a absolvovala výtvarné doplnkové denné štúdium maľby v ateliéri akad. mal. prof. J. Bergera v rokoch 2005 – 2007 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zúčastnila sa mnohých samostatných aj kolektívnych výstav doma i v zahraničí. Organizuje multižánrové umelecké projekty a výstavy profesionálnych, aj amatérskych výtvarníkov.

Venuje sa zároveň publikačnej činnosti. Je autorkou knihy obsahujúcej hru s kyvadielkom„Sedem krokov k šťastiu – vesmírna hra“, ktorá vyšla na Slovensku a v Nemecku, a ponúka nevšedný pohľad na svet vyplývajúci z jej životných skúseností a dlhoročnej práce lektorky kurzov rozvoja vedomia a tvorivosti. Súčasťou knihy sú vlastné ilustrácie s harmonizujúcimi účinkami, ako aj texty z kurzov Modrá planéta, ktoré viedla v organizácii ZIV. V marci 2012 ZIV vydalo jej voľné pokračovanie pod názvom Modrá planéta – malá kniha o veľkých meditáciách. Táto publikácia je prvou časťou pripravovanej Veľkej knihy o veľkých meditáciách. Na základe dlhoročnej praxe s kryštálmi vytvorila publikáciu Kryštálové orákulum, ktoré vydalo združenie ZIV v decembri 2011. Ide o sadu 31 kariet, ktorú je môžné doplniť sadou kryštálov. V decembri v roku 2012  pripravila DVD Relaxačné techniky 1. časť, ktoré ponúka  zážitkový kurz, zameraný na zvládnutie rozličných techník relaxácie.  Pomáha ľudom nájsť cestu k zmysluplnému a šťastnému životu. Žije v Bratislave so svojou rodinou.

 

Kontakt: 0905 255 585, 0903 110 228, iveta.slobodnikova77@gmail.com, ziv@ziv.sk

Galéria tvorby Ivety Slobodníkovej

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *