Category Archives: Teambuildingy

Jedinečné autorské programy a teambuildingy pre firmy a organizácie. Iba v ZIV

Vitajte na stránke TEAMBUILDINGY  A PROGRAMY pre firmy.

V ZIV už od roku 2000 nájdete množstvo jedinečných kurzov a zážitkových workshopov, ktoré sa tešia záujmu verejnosti. V roku 2014 sme svoje aktivity rozšírili aj o teambuildingy pre firmy. Ponúkame niekoľko typov trojhodinových teambuildingov a viacero programov pre firmy a organizácie. Všetky programy, ktoré vás na našej stránke zaujmú, je možné pre vás urobiť aj formou teambuildingu, doporučujeme tiež ako teambuilding naše jedinečné ZÁŽITKOVÉ WORKSHOPY. Náš tím je zložený z profesionálnych umelcov a lektorov s dlhoročnou praxou práce s verejnosťou a s vedením zážitkových kurzov.

Naše teambuildingy a kurzy sú jedinečným zážitkom svojho druhu, bližšie informácie si môžete prečítať nižšie. Na vaše otázky radi odpovieme.

Informácie a objednávky: Ing. Iveta Slobodníková,  +421 903 110 228, +421 905 255 585, ziv@ziv.sk,  www.ivetaslobodnikova.sk

Ponuka teambuildingov a vzdelávacích programov

Ponuka obsahuje päť typov teambuildingov a súbor zážitkových programov pod názvom Stres manažment a Soft skills pre manažérov, ktoré je tiež možné podľa výberu a želania klienta vyučovať aj formou teambuildingov.

Zameranie – Kreativita, relaxácia, rozvoj osobnosti a rozvoj mäkkých manažérskych zručností. Kreatívna aktivita buduje vzájomnú dôveru, rozvíja tvorivosť jednotlivca aj skupiny, podporuje komunikáciu a rozvoj osobnosti, odstraňuje bariéry a zároveň učí vnímaniu a rešpektovaniu osobnosti iných, otvára možnosti spolupráce, spája v spoločnej idei, napr. pracujeme pre jednu firmu a spoločne zdieľame úspechy a radosť z výsledkov. Programy sú vedené v priestoroch klienta, prípadne v iných podľa dohody. Profesionalita a dlhoročná prax lektorov je zárukou kvality programov.

Referencie
Johnson Controls JCI Trenčín (jún 2014), Johnson Controls JCI Bratislava (jún 2015), Apollo klub Slovnaft Bratislava (2011 – 2016), Združenie pre integrálne vzdelávanie ZIV (2000 – 2016), Západoslovenská Energetika (október 2016)

Ak sa vám ponúkané programy páčia, podrobnejší materiál vám radi zašleme. Je možné dohodnúť si termín ešte v tomto roku, alebo si objednať a predplatiť teambuildingy v prvej polovici roku 2018 a termíny dohodnúť a rezervovať si v januári, prípadne podľa potreby. Všetok použitý materiál v našich programoch je v cene.

Máme v ponuke niekoľko typov teambuildingov

Č.1  Teambuilding s maľovaním – s možnosťou vytvoriť spoločný obraz, ktorý vám zostane a bude pripomínať spoločne strávené chvíle a ďalej vytvárať atmosféru spolupráce. Teambuilding podporuje komunikáciu a spoluprácu.

Čas trvania programu: 3 – 4h       Počet účastníkov: 3 – 10

Č.2  Teambuilding Kreatívna dieľňa – výroba šperkov z polodrahokamov technikou Tiffany. Teambuilding je uvoľňujúci a rozvíja estetické cítenie, kreativitu a zručnosť.

Čas trvania programu: 3h   Počet účastníkov: 2 – 6

Č.3  Teambuilding  Muzikoarteterapia – spontánne maľovanie s hudbou. Hra s rytmom a farbami. Teambuilding je hlboko relaxačný a rozvíja osobnosť a vnímanie hudby, rytmu a farieb.

Muzikoarteterapia s bubnami a maľovaním (možnosť objednať aj jednotlivo ako zábavnú muzikoterapiu alebo arteterapiu)

Čas trvania programu: 3h     Počet účastníkov: 3 – 15

Č.4  Teambuilding  Zážitok s kryštálmi – informácie o vlastnostiach kryštálov, ich pôsobení na ľudské telo, psychiku a emócie, o kryštaloterapii, praktická kryštaloterapia –  relaxácia s kryštálmi pre každého účastníka.

Čas trvania programu: 3 h       Počet účastníkov: 3 – 10

Č.5  Teambuilding  Zážitok s arteterapiou –  spontánne maľovanie s hudbou a skladanie spoločných obrazov odhalí viac o vás a vašej skupine, rozvíja komunikáciu a spoločnú prácu. Témy – Dynamika ososbnosti a dynamika skupiny alebo Živly a temperament.

Čas trvania programu: 2-3 h       Počet účastníkov: 3 – 10

Programy Soft skills pre manažérov

Je možné objednať si ako teambuilding, prednášku, alebo workshop.

Program Kreatívne zručnosti

Čas trvania programu: 3+3h (s možnosťou objednania aj jednotlivo)

  • Pro-business meditácie (3h)
  • Kreatívne maľovanie a „problem solving“ (3h)

Praktická čas programov : Relaxácia, mentálne techniky, nácvik koncentrácie a vizualizácie, maľovanie a iné.

Programy Stres manažment

V rámci stres manažmentu ponúkame štyri typy programov, ktoré je možné objednať si jednotlivo alebo celý program ako 2-dňový teambuilding.

1. Relaxačné techniky (3h)

2. Skupinové a individuálne arteterapie (3h)

3. Prednáška Manažment zdravia s využitím prírodných zdrojov (1h)

4. Kurz kreativity (3h)

LEKTORI

Ing. Iveta Slobodníková –  lektorka, prednášateľka a motivačná spíkerka, absolventka štúdia maľby na VŠVÚ Bratislava

Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. – operná a multižánrová speváčka a hlasová pedagogička

Akad. mal. Dušan Sekela – výtvarník a výtvarný pedagóg

FOTOGALÉRIA

Teambuilding 1 s maľovaním

Čas trvania programu: 3 – 4h Počet účastníkov: 3 – 10 Program sa dá na požiadanie obmieňať a dopĺňať rôznymi témami, ako napríklad „Dynamika skupiny a moje miesto v nej“ a  pod.  Účastníci maľujú na jednotlivé časti obrazu alebo kartónu a potom si ho vymieňajú, alebo maľujú všetci spoločne do jedného obrazu, pásma papiera a pod. Účastníci teambuildingu maľujú najprv… Read More »

Teambuilding 2: Kreatívna dielňa

Čas trvania programu: 3h Počet účastníkov: 2 – 6 Účastníci teambuildingu si pod odborným vedením skúsenej výtvarníčky vyrobia svoj vlastný originálny šperk z polodrahokamov Tiffany technikou. Od návrhu až po realizáciu – prívesky, náušnice, spony, prstene, brošne… Na konci teambuildingu urobia malú výstavu a svojimi šperkmi sa môžu vzájomne obdarovať, vymeniť si ich, alebo len spoločne zdieľať… Read More »