Category Archives: Teambuildingy a stres menežment

Teambuildingy
Jedinečné autorské programy a teambuildingy pre firmy a organizácie. Iba v ZIV

Vitajte na stránke TEAMBUILDINGY A PROGRAMY pre firmy.

V ZIV už od roku 2000 nájdete množstvo jedinečných kurzov a zážitkových workshopov, ktoré sa tešia záujmu verejnosti. V roku 2014 sme svoje aktivity rozšírili aj o teambuildingy pre firmy. Ponúkame niekoľko typov trojhodinových teambuildingov a viacero programov pre firmy a organizácie. Všetky programy, ktoré vás na našej stránke zaujmú, je možné pre vás urobiť aj formou teambuildingu, doporučujeme tiež ako teambuilding naše jedinečné ZÁŽITKOVÉ WORKSHOPY. Náš tím je zložený z profesionálnych umelcov a lektorov s dlhoročnou praxou práce s verejnosťou a s vedením zážitkových kurzov.

Naše teambuildingy a kurzy sú jedinečným zážitkom svojho druhu, bližšie informácie si môžete prečítať nižšie. Na vaše otázky radi odpovieme.

Informácie a objednávky: Ing. Iveta Slobodníková, +421 903 110 228, +421 905 255 585, ziv@ziv.sk, www.ivetaslobodnikova.sk

Ponuka teambuildingov a vzdelávacích programov

Ponuka obsahuje päť typov teambuildingov a súbor zážitkových programov pod názvom Stres manažment a Soft skills pre manažérov, ktoré je tiež možné podľa výberu a želania klienta vyučovať aj formou teambuildingov.

Novinkou sú lekcie RELAXAČNÉ A MEDITAČNÉ TECHNIKY, ( 1 lekcia 45 min), ktoré je možné zakúpiť v ľubovoľnom počte a na ľubovoľne dlhé obdobie s doporučenou frekvenciou 1-2x do týždňa. Nácvik relaxácie, meditácie a kreatívnej vizualizácie uprostred dňa príjemne zrelaxuje, revitalizuje, zlepšuje zdravie a mentálne schopnosti, schopnosť koncentrácie, zlepšuje pracovný výkon a to je prospešné pre jednotlivca aj firmu.

Zameranie – Kreativita, relaxácia, rozvoj osobnosti a rozvoj mäkkých manažérskych zručností, nácvik relaxácie, meditácie a kreatívnej vizualizácie, ktorá revitalizuje, zlepšuje zdravie a mentálne schopnosti. Kreatívna aktivita buduje vzájomnú dôveru, rozvíja tvorivosť jednotlivca aj skupiny, podporuje komunikáciu a rozvoj osobnosti, odstraňuje bariéry a zároveň učí vnímaniu a rešpektovaniu osobnosti iných, otvára možnosti spolupráce, spája v spoločnej idei, napr. pracujeme pre jednu firmu a spoločne zdieľame úspechy a radosť z výsledkov. Programy sú vedené v priestoroch klienta, prípadne v iných podľa dohody. Profesionalita a dlhoročná prax lektorov je zárukou kvality programov.

Referencie
Johnson Controls JCI Trenčín (jún 2014), Johnson Controls JCI Bratislava (jún 2015), Apollo klub Slovnaft Bratislava (2011 – 2016), Združenie pre integrálne vzdelávanie ZIV (2000 – 2016), Západoslovenská Energetika (október 2016)

Ak sa vám ponúkané programy páčia, podrobnejší materiál vám radi zašleme. Je možné dohodnúť si termín ešte v tomto roku, alebo si objednať a predplatiť teambuildingy v prvej polovici roku 2019 a termíny dohodnúť a rezervovať si v januári, prípadne podľa potreby. Všetok použitý materiál v našich programoch je v cene.
KONTAKT: Ing.Iveta Slobodnikova +421905255585, ziv@ziv.sk, iveta.slobodnikova@gmail.com, viac info www.ziv.sk

Máme v ponuke päť typov teambuildingov
Č.1 TEAMBUILDING S MAĽOVANÍM – s možnosťou vytvoriť spoločný obraz, ktorý vám zostane a bude pripomínať spoločne strávené chvíle a ďalej vytvárať atmosféru spolupráce. Teambuilding podporuje komunikáciu a spoluprácu.

Čas trvania programu: 3 – 4h Počet účastníkov: 3 – 10

Č.2 TEAMBUILDING KREATÍVNA DIELŇA – výroba šperkov z polodrahokamov technikou Tiffany. Teambuilding je uvoľňujúci a rozvíja estetické cítenie, kreativitu a zručnosť.

Čas trvania programu: 3h Počet účastníkov: 2 – 6

Č.3 TEAMBUILDING MUZIKO A ARTE TERAPIA – spontánne maľovanie s hudbou. Hra s rytmom a farbami. Teambuilding je hlboko relaxačný a rozvíja osobnosť a vnímanie hudby, rytmu a farieb.
Muzikoarteterapia s bubnami a maľovaním (možnosť objednať aj jednotlivo ako zábavnú muzikoterapiu alebo arteterapiu)

Čas trvania programu: 3h Počet účastníkov: 3 – 15

Č.4 TEAMBUILDING ZÁŽITOK S KRYŠTÁLMI – informácie o vlastnostiach kryštálov, ich pôsobení na ľudské telo, psychiku a emócie, o kryštaloterapii, praktická kryštaloterapia – relaxácia s kryštálmi pre každého účastníka.

Čas trvania programu: 3 h Počet účastníkov: 3 – 10

Č.5 TEAMBUILDING ZÁŽITOK S ARTETERAPIOU – spontánne maľovanie s hudbou a skladanie spoločných obrazov odhalí viac o vás a vašej skupine, rozvíja komunikáciu a spoločnú prácu. Témy – Dynamika ososbnosti a dynamika skupiny alebo Živly a temperament.

Čas trvania programu: 2-3 h Počet účastníkov: 3 – 10
Programy Soft skills pre manažérov

PROGRAM KREATÍVNE ZRUČNOSTI

Čas trvania programu: 3+3h (s možnosťou objednania aj jednotlivo)

Pro-business meditácie (3h)
Kreatívne maľovanie a „problem solving“ (3h)

Praktická čas programov : Relaxácia, mentálne techniky, nácvik koncentrácie a vizualizácie, maľovanie a iné.

PROGRAMY STRES MANAŽMENT

V rámci stres manažmentu ponúkame štyri typy programov, ktoré je možné objednať si jednotlivo alebo celý program ako 2-dňový teambuilding.

1. Relaxačné techniky (3h)

2. Skupinové a individuálne arteterapie (3h)

3. Prednáška Manažment zdravia s využitím prírodných zdrojov (1h)

4. Kurz kreativity (3h)

LEKTORI

Ing. Iveta Slobodníková – lektorka, prednášateľka a motivačná spíkerka, absolventka štúdia maľby na VŠVÚ Bratislava, autorka meditačného systému a kníh o meditácii vydaných doma aj v zahraničí.

Mgr. art. Karin Lukáčová, ArtD. – operná a multižánrová speváčka a hlasová pedagogička

Akad. mal. Dušan Sekela – výtvarník a výtvarný pedagóg

Akad. mal. Blažej Mikuš – výtvarník a výtvarný pedagóg

KONTAKT: ZIV -Združenie pre integrálne vzdelávanie
tel.: +421 905 255 585 | email: ziv@ziv.sk, www.ziv.sk

Teambuilding 1 s maľovaním

Čas trvania programu: 3 – 4h Počet účastníkov: 3 – 10 Program sa dá na požiadanie obmieňať a dopĺňať rôznymi témami, ako napríklad „Dynamika skupiny a moje miesto v nej“ a  pod.  Účastníci maľujú na jednotlivé časti obrazu alebo kartónu a potom si ho vymieňajú, alebo maľujú všetci spoločne do jedného obrazu, pásma papiera a pod. Účastníci teambuildingu maľujú najprv… Read More »

Teambuilding 2: Kreatívna dielňa

Čas trvania programu: 3h Počet účastníkov: 2 – 6 Účastníci teambuildingu si pod odborným vedením skúsenej výtvarníčky vyrobia svoj vlastný originálny šperk z polodrahokamov Tiffany technikou. Od návrhu až po realizáciu – prívesky, náušnice, spony, prstene, brošne… Na konci teambuildingu urobia malú výstavu a svojimi šperkmi sa môžu vzájomne obdarovať, vymeniť si ich, alebo len spoločne zdieľať… Read More »