Author Archives: Iveta Slobodníková

Iveta Slobodníková

About Iveta Slobodníková

Som spoluzakladateľka združenia ZIV, lektorka umeleckých kurzov a kurzov relaxácie a rozvoja osobnosti, autorka a organizátorka umeleckých projektov, koučka a lektorka teambuldingových programov pre firmy.

Jeden krok v čase

Dnešný deň je výnimočný, 12.12  presne o 12:12 nášho času vrcholí spln v blížencoch. Prináša ľahkosť a radosť existencie, riešenie všetkého čo je potrebné v živote riešiť a uvoľnenie všetkého, čo nám už neslúži pre rozvoj. Ukončujeme posledný rok sedemročného cyklu, veľký očistný proces, ktorý žačal rokom 2012 a čaká nás nové vesmírne dobrodružstvo vzostupu.… Read More »

ARTETERAPIA

Arteterapia je krásna cesta ako objaviť seba samého, uvoľniť vlastnú kreativitu, zatlačené traumy aj svoje túžby a uvedomiť si ako sa v živote, vo vzťahoch, v práci, vo svete okolo cítime a ako sa chceme cítiť. Arteterapia nie je o maľovaní ale hlavne o pocitoch, aj keď môže byť vynikajúcim štartom k výtvarnej tvorbe, pretože… Read More »

P.F.2018 Píšeme nové dejiny ľudstva

Milí priatelia, vstúpili sme do požehnaného nového slnečného roku 2018 v období veľkých zmien. Veľa ľudí si želá túto zmenu a snaží sa o pozitívny vývoj ľudstva. Veľká časť ľudstva už frekvenčne žije v novom veku a ako viete na tých ostatných čakáme kým nájdu cestu von z jungle:-) a všetci spolu ako jeden ľudský… Read More »

Čas v ktorom žijeme je jedinečný.

Milí priatelia, čas v ktorom práve žijeme je jedinečný a pred nami sa otvára vesmír vo svojej multidimenzionálnej podobe. Sme bytosti tvorené  frekvenciou a vibráciou a každý z nás má svoj jedinečný tón a farbu svojej duše, vnútornej večnej energie. V tomto školskom roku sa budeme viac venovať vibráciám a “healingu” – liečeniu duše a… Read More »

Šťastie je umenie

Život je umenie. Ľudský život je ako hudba, pieseň, obraz. Má svoje hĺbky aj výšky. Ak sa vedome snažíme o harmóniu, žijeme z pohľadu nášho ideálu a našej cesty k nemu, nakoniec sa ako celok vyvinie dobre a harmonicky. Môžeme ho prirovnať k obrazu. Má svoju perspektívu, z ktorej žijeme. Má kompozíciu, prvky, ktoré doň vkladáme a ktoré sú pre nás dôležité. Má svoju… Read More »

Zdravie, sila, meditácia

Žijeme v období vzostupu planéty a ľudstva. Všetko okolo nás aj všetky ľudské bytosti sa menia, magnetické polia menia svoju frekvenciu a vedomie všetkých bytostí sa prebúdza a rozširuje. Je to náš čas, čas kedy sa myšlienky a pocity zhmotňujú oveľa rýchlejšie ako v minulosti. Krásne je to že všetky dobré, trochu nebezpečné je to… Read More »

Modrá planéta – Malá kniha o veľkých meditáciách

Knihu vydalo združenie ZIV v marci 2012 ako svoju tretiu publikáciu. Je určená všetkým priaznivcom ideí Modrej planéty, ako aj všetkým záujemcom, ktorí sa chcú naučiť meditovať a pracovať na svojom duchovnom rozvoji. Malá kniha o veľkých meditáciách predstavuje ucelený systém informácií, otázok, mentálnych techník a meditácií pre duchovný rozvoj. Je prvou časťou pripravovanej Veľkej knihy o veľkých meditáciách… Read More »

7 krokov k šťastiu – vesmírna hra

Kniha 7 krokov k šťastiu – vesmírna hra Autorka: Ing. Iveta Slobodníková     Knihu vydalo vydavateľstvo Ikar Slovensko v roku 2004. Momentálne je vypredaná. Môžete si zakúpiť jej kópiu. V Nemecku vyšla pod názvom Meditatives Pendeln v roku 2008 vo vydavateľstve Königs Furt. Sedem krokov k šťastiu je súčasne kniha i hra. Povedie Vás k sebapoznaniu, hľadaniu vyššieho… Read More »

Creative Manager – balík programov pre firmy nového veku

“Kreatívny manažér” – relaxácia, vizualizácia, kontrola mysle a manažérske zručnosti – balík programov pre firmy nového veku. Program Kreatívny manažér vás naučí nielen manažérske zručnosti, ale aj uvoľniť, koncentrovať, vizualizovať a zamerať energiu mysle na dosiahnutie želaných cieľov. Kreatívny manažér s vysokou odolnosťou voči stresu a kreatívnymi zručnosťami je prínosom pre každú firmu. Program “Creative manager”… Read More »